รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

|