ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ประจำปี พ.ศ.2565

|