ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล บ้านโพธิ์เก่าตำบลโนนเพ็ก บ้านหนองออ บ้านบก ตำบลหนองค้า บ้านตะเคียน ตำบลโนนปูน ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|