ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ ๔ (บ้านบก-บ้านหนองยวน) ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|