ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านเขิน-ห้วยแฮด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|