ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 (ซอยไปป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|