ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(ร้อยมาลัย) จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลหนองค้า ประจำปีงบประมาณ 2564

|