ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงลูกรังและหินคลุก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 (เส้นทางทิศเหนือวัดเมธี) ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

|