ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงลูกรังและหินคลุก ถนนเพื่อการเกษตร บ้านค้า หมู่ที่ 2 (นานายสำนวน รุ่งแสง) ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

|