ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 (เส้นทางไปป่าช้า) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

|