ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล บ้านโพธิ์เก่าตำบลโนนเพ็ก บ้านหนองออ บ้านบก ตำบลหนองค้า บ้านตะเคียน ตำบลโนนปูน ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ ๔ (บ้านบก-บ้านหนองยวน) ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองค้า – บ้านหนองเตย หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »