กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

|

                   วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นำโดยนายมงคล  แซ่ซือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า พร้อมด้วยพนักงานส่วตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดากับทางโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ณ. สำนักสงฆ์รุ่งแรงพัฒนา