การดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า

|

5 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า นำโดยท่านนายกทองไข พรหมประดิษฐ์ ได้ลงพื้นที่บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) คัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ประกอบกับมีการจัดงาน “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”